Kategori:tasavvuf kaynağı nedir

Her şeyden önce Tasavvufî hayatın tanımını yapacak olursak deriz ki bildiğimiz kadarı ile sûfilerde olduğu gibi Peygamberimiz Aleyhi’s-Salâtu ve’s-Selâm’ın Sünnetini en ince ayrıntısına varıncaya kadar yaşamaya gayret eden bir anlayışın ve bu hareketin adı olup bunun failine denir. Bunu felsefi düşünce ya da yabancı bir düşünce olarak algilamak çok garip bir yanlışlıktır. Bunu nefsine ağır gelmesi sebebi ile iddia ediyorlar diyebiliyoruz, öncelikle şuradan başlayayım: Bizim hadisler arasında Cibril Hadîsi dediği’ miz bir hadîS’i şerif var. Bize bu hadîs’i şerifi Hz…