Kategori:o söylediyse doğrudur

İslam dinine tarih boyu birçok saldırı olmuştur. Bunların şekli ve yöntemi zamana döneme göre değişiklik göstermiştir. Ulema Allahın izni ile hepsini bertaraf etmiştir. Günümüzün hastalığı ise Kuran Müslümanlığı adı altında sünnet düşmanlığıdır. Bu meseleye dair bir çok alim cevap vermiş ve bu düşünceye sahip Müslümanların sakat bir bakış açısı bizce de sabit olmakla birlikte bu yazımızda mesele üzerine uzun uzun tespitler yapıp olayı her yönüyle incelemeye çalışmayacağız. Bir örnek üzerinden olaya farklı bir bakış açısı kazandırmaktır niyetimiz. Çoğumuz peygamber efendimizin…