Kategori:islam alimi

Harfkz Zehebi Tezkiretül Huffaz adlı eserinde İmam, Muhaddis hammad bin Seleme bin Dînâr el-Basri  el-Bezzâr el-Hırakini terceme-i halini verirken şöyle der “İmam, muhaddis, nahiv âlimi, hafız, önder, şeyhülislam. 91/710 yılında doğdu, 167/783 yılında vefat etti, İbn Ebi Arûbe ile beraber ilk hadis eserlerini tasnif eden kimsedir. Arap dilinde mütehassıs, son derece fasih konuşan, bunun yanında fakih de olan bir insandı. Sünnete bağlı bir abid idi Öğrencisi Abdurrahmân bin Mehdi şöyle diyor: ‘Hammâd bin Seleme’ye yarın vefat edeceksin dense bile ilave olarak yapacak…