Kategori:ilmin önemi

Harfkz Zehebi Tezkiretül Huffaz adlı eserinde İmam, Muhaddis hammad bin Seleme bin Dînâr el-Basri  el-Bezzâr el-Hırakini terceme-i halini verirken şöyle der “İmam, muhaddis, nahiv âlimi, hafız, önder, şeyhülislam. 91/710 yılında doğdu, 167/783 yılında vefat etti, İbn Ebi Arûbe ile beraber ilk hadis eserlerini tasnif eden kimsedir. Arap dilinde mütehassıs, son derece fasih konuşan, bunun yanında fakih de olan bir insandı. Sünnete bağlı bir abid idi Öğrencisi Abdurrahmân bin Mehdi şöyle diyor: ‘Hammâd bin Seleme’ye yarın vefat edeceksin dense bile ilave olarak yapacak…

Tabiinin zahidlerinden Âmir bin Abdikays’tan rivayet edilmiştir. Bir adam kendisine, “Benimle konuşur musun?” diye sorar. 0 da ona şöyle cevap verir: “Güneşi yerinde tut, seninle konuşayım.” Yani demek istiyor ki güneşi benim için biraz yerinde durdur, dönmesini engelle; ben de seninle konuşayım. Çünkü zaman hızlı bir şekilde geçip gidiyor, geçip gittikten sonra ise bir daha geri dönmez. Gidişine çok pişmanlık duyulsa bile yerine bir şey koymak veya yeniden elde etmek mümkün değildir. Aynca her vaktin içinde yapılabilecek bir amel vardır…