Muhakkak ki Allah güzeldir, güzelliği sever…

Abdullah b. Mes’ûd’dan nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “ Muhakkak ki Allah güzeldir, güzelliği sever… ” (M265 Müslim, Îmân, 147)

Rasulullah(sav) yine Kâbe’sinin önünde oturmuş yakarıyordu merhametliler merhametlisine. “Yâ Allah, Yâ Rahman!” İslam peygamberinin yakarışlarını ve ümmetine dualarını dinleyen tevhid düşmanlarından biri de gizlice izlemekteydi. Eline bir koz geçmiş gibi sevindi bu iki farklı ismi âzamı duyduğu zaman. Diyordu kendi kendine Muhammed tek olan Allah (cc)’den söz ediyordu ama şimdi iki isimle dua ediyor. Ertesi sabah hemen yandaşlarının yanına koşup “Bakın bu adam ne diyor, bizi bir olan Allah’a çağıran Muhammed kendisi hem Allah’a hem de Rahman diye başka bir tanrıya dua ediyor. Bizim bildiğimiz Rahman kendini tanrı ilan eden Yemame’li müseylime isimli bir adamdır. Hani tek olan Allah dışında bütün taptıklarımız batıldı!” Bu sözleri üzerine müşriğin, Rabbi zül-Celâl şu ayeti kerimeyi inzal ediyor: “De ki: İster Allah deyin, İster Rahman deyin. Hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler onundur. ”(İsra, 17/110).

Onun pek çok güzel ismi vardır. Bu isimlerle ona dua edin.”(A’raf, 7/180) buyururken Allah Tealâ, kendisine ulaşmak isteyen samimi bir insanın pek çok yol bulabileceğini belirliyordu. Ama özellikle bu yolların her birinin kendisine çıktığını söylüyor. Öte yandan kendisine nasıl dua etmemiz gerektiğini bizlere anlatıyor ve “Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. “(Fatiha, 1/5) deyip ona iltica etmemizi ve dolayısıyla onun yolundan gidenlerin yanında durmamızı ifade buyuruyor. Kuranın her ayetinde, Rasulünün her hadisinde anlatmaya çalıştığı lafzın bir adım ilerisinde ki mana’nın sınırlarını çizmek sizce de mümkün müdür? Yani Allah’ın isimleri şu rakamla/şu sınırlarla bellidir demek mümkün mü? Bunların sayısını eğer bir sayısı varsa her birinin muhteva’larını sınırlarıyla bilmek mümkün mü? İslam alimlerinin’de çoğunluğuna göre zaten 99 en çoğu ve belki bu manada sonsuzluğu ifade eden bir sayıdır. Esasen İslam peygamberi bu sayı ile bir sınır biçmemekte ve saymak ile bitiremezsiniz demektedir. Kaldı ki Allah’ın isimlerini içeren hadis rivayetlerinde ki rakamlar da farlılık arz etmektedir. Bütün bu bilgiler ışığında Allah’ın her ismi bir bütünün parçasıdır. “Öyleyse ona bu isimlerle dua edin.”(A’raf, 7/180) şeklinde ifade buyururken Allah Teala bize aslında kişisel olarak, içinizden nasıl dua etmek geliyorsa o şekilde bu isimler ile ve bu isimlerin anlamlarıyla dua edin. Dua edene icabet eder Allah Teala. İsteyene vermek şanındandır. Hazinesinden hiç bişey eksilmez. “…Kulum beni nasıl düşünüyorsa öyleyim. O beni anarken ben onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa, ben de onu kendim anarım. O beni bir topluluk içinde anarsa ben de onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım…”(HM3712 İbn Hanbel, I, 392.) diye Peygamberinin dilinden kendini kulunun anlayışına ve idrakine bırakıyor.

Dua bir ibadettir.”(T3372, Tirmizi, Deavat, 1.) “Dua ibadetin özüdür.”(T3371, Tirmizi, Deavat, 1.) Belki ibadetlerin en büyüğü ve faziletlisidir. Dua her ibadet içerisinde var olan bazen ifade de bazen de hâl’de kendini bulan bir ibadettir. Dua ederken samimi olunması diğer bir çok ibadetin sağlılığını da etkileyecektir. Hadislerde bahsi geçen Allah’ın bütün isimlerini manalarıyla öğrenip onlarla dua edildiğine dair bir rivayet bulunmaktadır. “Allah’ın, yüzden bir eksik, doksan dokuz ismi vardır. Kim bu isimleri (öğrenip gereğiyle amel ederek) sayarsa cennete girer.” (B2736, Buharî, Şürût, 18.) Bu rivayette saymaktan maksat Allah’ın isimleriyle ona dua etmek ama duaye o ismin hâl ile yapılan şeklini de katmak yani ismin anlamını öğrenip hayatımıza tatbik etmek. Bu şekilde yaşanan her an bir önce ki andan farklı bir dua niteliği taşıyacak daha fazla/farklı bir ibadet havası oluşturacaktır.

                Son olarak “ Allah’ım! Kendini isimlendirdiğin, yarattıklarına öğrettiğin, Kitabında indirdiğin ve insanlardan gizli tutarak sana has gayb ilminde saklamayı tercih ettiğin bütün isimlerinle yalvarıyorum sana… ”(HM3712 İbn Hanbel, 1. 392.) diyerek Peygamberi’nin Allahın bütün isimlerini bilmediğinin itirafını yaptığı dua ile her duanıza başlamanız dileğiyle…

Maddede Kaybolan İnsan

GERİ BİLDİRİM

*