Yaratıcı insanı muhatap kılmış ve ona hitap etmiş; Peygamberler, Kitaplar göndermiştir. İnsana önem verdiği için de alemi emrine vermiştir. İslam’da bunu ima eden ayet hadisler bulunmakla birlikte bu anlayış; kapitalist sistemdeki her şeyi yok eden, dünyayı günden güne tüketen ve bunları mübah gören bir düşünce değildir. Evet Allah alemi insanın emrine verdi ama yok etsin diye değil, ihya etmesi için vermiştir.

İslam dinindeki bu durumu tek cümleyle izah edecek olursak Yunus Emre’nin dediği gibi:

“Yaratılanı severiz Yaratandan ötürü.”

Yunus Emre

.

.

Peki cümlede geçen yaratılan kim?  Sadece mı? Hayır tüm mevcudattır. Zerreden küreye, tüm alem bu yaratılanın içine girer. Günümüzde insanlar manadan kopup maddeye takılıp kaldığı için sanırlar ki, bir kendi var bu dünyada. Bir de bunun yanına kibir, girince sanırlar ki onca gezegen onun için dönüyor.

Bu dünyadan öyle güzel insanlar geçip gitmiş ki; ağaç incinir diye baltanın sapını bezle kapatmışlar. Öyle yalandan doğa savunuculuğu değil! Sahiden samimi olarak yapmışlar. Ayağın altındaki taşı dahi incitmekten korkmuşlar. İnsana zarar vermek bir yana hayvanata zarar vermeye bile çekinmişler. Bu düşünce manadan kopan maddede kalan bir anlayış değildi. Kuru mantık savaşları, oyunları da değildi. Ya da faydacı bir mantıkla ağaçlar yok olursa dünyaya şu olur diye sıralanan açıklamalar da değildi. Peki neydi bu tam olarak? Yukarıda dediğimiz gibi; ‘ Yaratılanı severiz Yaratandan ötürü’  anlayışıdır. Dupduru olan bir anlayıştır. Maddeyi değil manayı gören bir anlayış. Bu anlayışta kavga, nefret, intikam yoktu.

Her değeri maddiyata vuran insan, okur ama anlayamaz bu düşünceyi. Eşyanın değerini parayla ölçen, faydasına değilse değerli olmadığını düşünen, bataklığında bir kaç beğeni ve yorumla değer kazanacağına inanan hiç anlayamaz eşyanın maddeden ibaret olmadığını.

Ey insan! Yaratıcı seni muhatap kıldı, dünyaya gönderdi. Burada kalıcı değil gidicisin! Bu dünyayı ihya etmekte elinde, imha etmekte elinde. Sanmaki Yaratıcı alemi emrine verdi diye dilediğin gibi tasarruf etmekte özgürsün. Mülk senin değil, sen bekçisin. Huzuru mahşere vardığında haksız yere incittiğin bir bitkinin de, ağacın da ya da bir eşek yavrusunun da  hesabı sorulacak senden.

Müslümanın Yol Ayrımı
Muhakkak ki Allah güzeldir, güzelliği sever…

AHMET BAĞSIZ

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mezunu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yüksek Lisans öğrencisi.

Soru ve Görüşleriniz için ahmetbagsizi@gmail.com

GERİ BİLDİRİM

*