Harfkz Zehebi Tezkiretül Huffaz adlı eserinde İmam, Muhaddis hammad bin Seleme bin Dînâr el-Basri  el-Bezzâr el-Hırakini terceme-i halini verirken şöyle der

“İmam, muhaddis, nahiv âlimi, hafız, önder, şeyhülislam. 91/710 yılında doğdu, 167/783 yılında vefat etti, İbn Ebi Arûbe ile beraber ilk hadis eserlerini tasnif eden kimsedir. Arap dilinde mütehassıs, son derece fasih konuşan, bunun yanında fakih de olan bir insandı. Sünnete bağlı bir abid idi

Öğrencisi Abdurrahmân bin Mehdi şöyle diyor:

‘Hammâd bin Seleme’ye yarın vefat edeceksin dense bile ilave olarak yapacak bir ibadet bulamazdı/

Musa bin İsmâîl Tebûzekî de şöyle demiştir:

‘Size Hammâd bin Seleme’yi gülerken hiç görmedim desem doğru söylemiş olurum. Çünkü kendisi ya hadis rivayet etmekle, ya bir şeyler okumakla, ya tesbihatla, ya da namaz kılmakla meşguldü. Günü yapacağı işler ve ameller için bölümlere ayırmıştı

Yûnus el-Mueddib de şöyle diyor:

‘Hammâd bin Seleme namaz kılarken Rahmet-i Rahmân’a kavuşmuştur, ’ın rahmeti üzerine olsun.”

Ebû Hilâl Askerî, el-Hass ala Talebil-İlm ve’l-İctihâd fi Cem’ih adlı eserinde şöyle der:

“Halil bin Ahmed (el-Ferâhîdî el-Basrî, Allah Teâlâ kendisine rahmet etsin) şöyle demiştir: “Bana en ağır gelen vakitler, yemek  yediğim zamanlardır.”

Allâhu ekber! İlme ne derece dalmış bir insanmış! Vakti değerlendirmeye karşı ne de azimkârmış!

Yazar: Abdülfettah Ebu Gudde / İslam Alimlerinin Gözüyle Kitabından Alıntıdır

 

Güneşi Yerinde Tut, Seninle Konuşayım
Hayatımızın/Ölümümüzün olmazsa olmazı: Besmele!

admin

Görüş, Öneri, İstek ve Şikayetleriniz için, neptunlu.net@gmail.com

GERİ BİLDİRİM

*