İnsanlığın hiç şüphesiz en değerli varlığı zamandır. Zamanın değeri üzerine birçok söz edilmiş, pek çok kitap yazılmış olsa da insanlar zaman konusunda çok büyük bir yanılgı ve gaflet içindedirler. Dinimiz de bu gerçeği dile getirmiş ayet ve hadislerde ulemanın kitaplarında zamana vurgu yapılmış, önemine dikkat çekilmiştir. Nitekim Kuranı Kerimde Allah cc yemin ettiği şeylerden biri zamandır.

Cenâb-ı Hak Asr Sûresi’nde:

Asra (zamana) yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak îmân edip sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnâdır.” (el-Asr, 1-3) buyurmaktadır.

Allah’ın cc zamana yemin etmesi onun katındaki değerini gösterir. Şunu da belirtelim ki Şüphesiz Allah cc zaman ve mekândan münezzehtir. Zaman insanlar için geçerli bir kavramdır.

Günümüzde insan ömrünü ortalama 80 yaş olarak alırsak, bu ömründe 15 ile 40 yaş arasını genç olarak kabul edebiliriz. Bu yaş aralığını genç kabul etmemizin sebebi ise peygamber efendimizin hadis-i şerifleri ve İslam âlimlerinin çalışmalarıdır. İnsan ömrü içinde Gençlik çağı İslam dininin çok önem verdiği bir evredir. Bu dönemde yapılan çalışmalar dünyamızı etkilediği gibi ahiretimizi de etkilemektedir. Bir hadîs-i şerîfde peygamber efendimiz şöyle buyuruyor.

Kıyâmet gününde dört şeyden sorgulanmadıkça, kulun ayakları yerinden kımıldamaz:

1. Ömründen; onu ne ile yok etti?

2. Gençliğinden; onu nerede çürüttü?

3. Malından; onu nereden kazandı ve nereye sarf etti?

4. İlminden; onunla ne yaptı?” (Tirmizî, Kıyâme, 1)

Başka bir hadis-i şerifte ise

Beş şey gelmeden önce beş şeyi ganîmet bil: İhtiyarlığından önce gençliğini, hastalanmadan önce sıhhatini, fakirliğinden önce zenginliğini, meşgul zamanlarından önce boş vakitlerini ve ölümünden önce hayâtını!” (Hâkim, el-Müstedrek, IV, 341; Buhârî, Rikak, 3; Tirmizî, Zühd, 25)

Hadis-i Şeriflerde görüldüğü üzere gençlik insanoğlu için çok önemli bir evredir. Gençlik Allah cc kıyamet günü ilk soracağı sorulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer hadis-i Şerifte ise hem bir nasihat hem de bir uyarı mahiyetinde ihtiyarlık gelmeden gençliğin kıymetini bilin diyor. Buradan da yola çıkarak, peki bu evre neden önemli? Allah cc zamana vurgu yapıyor, zamanın içinde de gençlik çağını özellikle belirtiyor. Kıymetini bil, üzülme diyor. Allah tüm verdiği nimetler yanında gençlik nimetini nasıl kullandığınızı soracağım diyor. Peki bu nimetin kıymetini bilenleri Allah cc neyle ödüllendiriyor? Hadis-i şerifte belirtildiği üzere kıyamet günü hiç bir gölgenin bulunmadığı zaman da arşın gölgesi altında gölgelenecek yedi sınıf zümreden biri olacaktır. İşte Allah’ın cc gençliğinin kıymetini bilene, ibadetle geçirene verdiği değer ve ödül budur. Bu evreyi önemli kılan bir diğer temel yapı taşı da imkân ve fırsat meselesidir.

Fatih Sultan Mehmet Han bir şiirinin sonunda şöyle diyor:

Verseler mülki cihanın tac-u taht-ı devletun

Avnî köyün terkin etmez başına sultan olup

Bu beyti türkçeden türkçeye etmek gerikirse şöyle diyor. “Dünyanın tacını, tahtını, saltanatını tamamını bana verseler ey sevgili, senin köyünün çevresini terk edip de o tacı başıma alıp bahtiyarlık taslamam.”

Bu beyitte dikkat edilmesi gereken nokta şurasıdır. Bu sözleri herkes söyleyebilir, bu yazıyı okuyan sizlerde söyleyebilirsiniz, samimi de olabilirsiniz. Peki Fatih Sultan Mehmet Han ‘ın sözünü bizim sözden değerli kılan sır nedir? Bu sözün Fatih Sultan Mehmet Han hazretlerinin hayatında imkân ve karşılığı vardır. Bu sözden de anlaşıldığı gibi sözümüzün veya fiilimizin değeri ona imkânımız gücümüz varken ayrı bir önem ve anlam ifade ediyor. Peki her şeyin bir arada bulunduğu gençlik çağı neden önemli olmasın? Her köşe başında bir günahın bizi ateşe çağırdığı, şeytanın ve ıslah olmamış nefsin tam mesai yaptığı gençlik çağı tabi ki önemli olacak. Bu dönemde yapılan ibadetlerin her biri düşmanla savaşılmış ve kazanılmış bir zaferdir. Peygamber efendimiz bir Hadis-i Şerifinde

“Hakiki mücahid nefsine karşı cihad açan kimsedir.” (Tirmizî, Cihad, 2)

Geçmişte ki savaşlarda günümüze nazaran göğüs göğüse mücadele daha çok olurmuş. Hani savaşın en şiddetli ve en hararetli olduğu zamanalar olur ya, işte insanın ömründeki en şiddetli savaşlar da gençlik dönemindeki savaşlardır. Bundan dolayı kazanılan her savaş ruhumuzu ulvileştirdiği gibi kaybedilen her savaşta bizi ateşe götürebilir. İşte gençlikte ibadet bundan dolayı önemlidir. Hem günah işlemeye hem de iyiliklerde bulunup ibadet etmeye fırsatımız ve imkânımız varken, biz Allah’ın cc rızasına uygun hareket edersek, Allah’ımız demez mi “Ey nefsinin isteklerini benim rızam için elinin tersiyle iten genç, sen benim katımdaki bazı meleklerim gibisin demez mi?” Nitekim bu sözü doğrulayacak ayet ve hadiselerde vardır

Zaman her saniye elimizden kaçıp giden değerli bir madendir. Bu madeni işleyip hayıtında değerli bir taşa çevirenler ise Allah cc rızasına uygun hareket edenlerdir. Allah cc rızasına uygun hareket edenlerden olmak duasıyla…

Yazar: AHMET BAĞSIZ

Ben Kimim ?
KUTSAL MEKANLAR VE ÖNEMİ

admin

Görüş, Öneri, İstek ve Şikayetleriniz için, neptunlu.net@gmail.com

GERİ BİLDİRİM

*