Kategori:Fikir Meclisi

neptünlü-besmele

Var olan her şey gibi kitapta besmeleyle başlar elbette. Her ne kadar hayır varsa besmeleyledir. Hayırlı iş besmele olmadan hayırsızdır, noksandır buyurmuş Habîbi Zîşan (S.A.V.). Besmeleyle başlamak demek Allah’ın adıyla başlamak demek. Allah’ın kuvvetiyle, kudretiyle başlamak demektir. Düşünsene… Bir ağacı… Islak bir tahta parçasından yeşili, kırmızısı türlü renklerde, tatlarda, şekillerde yüzbinlerce çeşit meyve, sebze yetişiyor. Bu besmele olmadan olur mu? Peki ya bir inek, deve, koyun, keçi? Nasıl olurda bu mübarek hayvanlar, kendi başlarına besmele olmadan yerler, içerler ve süt…

Harfkz Zehebi Tezkiretül Huffaz adlı eserinde İmam, Muhaddis hammad bin Seleme bin Dînâr el-Basri  el-Bezzâr el-Hırakini terceme-i halini verirken şöyle der “İmam, muhaddis, nahiv âlimi, hafız, önder, şeyhülislam. 91/710 yılında doğdu, 167/783 yılında vefat etti, İbn Ebi Arûbe ile beraber ilk hadis eserlerini tasnif eden kimsedir. Arap dilinde mütehassıs, son derece fasih konuşan, bunun yanında fakih de olan bir insandı. Sünnete bağlı bir abid idi Öğrencisi Abdurrahmân bin Mehdi şöyle diyor: ‘Hammâd bin Seleme’ye yarın vefat edeceksin dense bile ilave olarak yapacak…

Tabiinin zahidlerinden Âmir bin Abdikays’tan rivayet edilmiştir. Bir adam kendisine, “Benimle konuşur musun?” diye sorar. 0 da ona şöyle cevap verir: “Güneşi yerinde tut, seninle konuşayım.” Yani demek istiyor ki güneşi benim için biraz yerinde durdur, dönmesini engelle; ben de seninle konuşayım. Çünkü zaman hızlı bir şekilde geçip gidiyor, geçip gittikten sonra ise bir daha geri dönmez. Gidişine çok pişmanlık duyulsa bile yerine bir şey koymak veya yeniden elde etmek mümkün değildir. Aynca her vaktin içinde yapılabilecek bir amel vardır…

Her şeyden önce Tasavvufî hayatın tanımını yapacak olursak deriz ki bildiğimiz kadarı ile sûfilerde olduğu gibi Peygamberimiz Aleyhi’s-Salâtu ve’s-Selâm’ın Sünnetini en ince ayrıntısına varıncaya kadar yaşamaya gayret eden bir anlayışın ve bu hareketin adı olup bunun failine denir. Bunu felsefi düşünce ya da yabancı bir düşünce olarak algilamak çok garip bir yanlışlıktır. Bunu nefsine ağır gelmesi sebebi ile iddia ediyorlar diyebiliyoruz, öncelikle şuradan başlayayım: Bizim hadisler arasında Cibril Hadîsi dediği’ miz bir hadîS’i şerif var. Bize bu hadîs’i şerifi Hz…

1 2 3