BİRLİK OLMAK MI? KİMİN EMRİYLE? NERDE?

“Allah’a ve Resul’üne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü sabredenlerle beraberdir.”

|Enfal, 46

-u Teâlâ Hz.leri müminleri kendi aralarında kavga, çekişme, vb. gibi hareketlerden men etmiştir. Bu hareketlerin neticesinde ise 2 adet tehlikenin oluşabileceğini bizlere göstermiştir.

  1. Bu hâlin başarısızlık, zaaf, soğukluk ve korku oluşturmasıdır.
  2. Bu yüzden, kuvvet ve azametin elden gitmesidir.

Yani, Kalpler ve gayeler birleşince selamete ulaşılır…

İşte bunun içindir ki;

Hak Teala Hazretleri insanların günde beş defa mescitlerde bir araya gelmelerini ve haftada bir defa camide toplanmalarını, senede iki defa bayram münasebeti ile bir mekânda olmalarını ve ömürlerinde bir defa da hac vesilesiyle bütün beldelerden gelip Beytullah’ın etrafında birleşip Arafat’ta hep birlikte vakfeye durmalarını emretmiştir.

Kaynak: M.Sami RAMAZANOĞLU, Musahabe 1, 19

Oruçlu iken uyumak
Fakirlik hali

GERİ BİLDİRİM

*